##РОЗДІЛ 19. ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК: ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ДОСТУПНІ КРЕДИТИ**

Стратегічна мета, тактичні цілі та завдання розвитку банківської системи

Представлені у Частині І цілі Нового економічного курсу є орієнтирами, на досягнення яких спрямовані головна мета і стратегічні завдання розвитку банківської системи.


0 Підтримано0 Поправок