F. Запровадити інструменти і операції монетарної політики для стимулювання банківського кредитування підприємств реального сектору економіки, особливо виробництва з високою доданою вартістю, високотехнологічної промисловості, малого та середнього бізнесу.


0 Підтримано0 Поправок