3.3.** Встановлення чітких правил і методик віднесення банку до категорії неплатоспроможних, диференціація Національним банком випадків криз ліквідності і платоспроможності окремих банків; виведення з ринку виключно неплатоспроможних банків**.


0 Підтримано0 Поправок