1. стимулювання вирівнювання банками своїх балансових диспропорцій за валютами (currency mismatch) та строками визрівання пасивів і активів (maturity mismatch);

0 Підтримано0 Поправок