Система кооперативних банків повинна мати два функціональні рівні:

Перший рівень – кредитні спілки, що безпосередньо надають фінансові послуги споживачам - своїм членам.

Другий рівень – кооперативні банки та об'єднані кредитні спілки, що забезпечують для кредитних спілок можливість доступу до необхідних фінансових ресурсів як шляхом їх перерозподілу у межах системи кредитної кооперації, так і шляхом залучення відповідних ресурсів із зовнішніх джерел. Через кооперативні банки можуть здійснюватися рефінансування, диверсифікація ризиків, доступ до міжбанківської системи розрахунків, забезпечення переказу коштів у межах небанківських платіжних систем.

Таким чином, внаслідок системи запропонованих заходів відбудеться підвищення ефективності використання існуючих фінансових джерел для стимулювання кредитування розвитку економіки.

Досвід країн, які продемонстрували стрімкий розвиток, показує принципову важливість того, що в першу чергу необхідно спиратися на внутрішні фінансові ресурси і стимулювання «точок економічного зростання». За мультиплікаційним ефектом такі точки зростання стимулюватимуть загальний прискорений розвиток.

Ефективність такого механізму значною мірою залежить від координованості спільних програм і заходів НБУ та Кабінету міністрів України.


0 Підтримано1 Поправок