Для оптимізації управління ліквідністю банківської системи, на першому етапі реформування операційної системи має бути здійснений перехід від домінування операцій постійного доступу (сьогодні фактично це операції розміщення банківських коштів на депозитні сертифікати (ДС) НБУ овернайт3 і рефінансування овернайт) до дискреційної монетарної політики.


0 Підтримано0 Поправок