Головною метою реформування політики НБУ є забезпечення виконання Національним банком своїх фундаментальних, визначених законодавством функцій, а саме – забезпечення стабільності національних грошей (у внутрішньому вимірі, тобто низького рівня інфляції, і зовнішньому – стабільності курсу національної валюти), а також фінансової стабільності та сприяння економічному зростанню.

Для досягнення цієї мети необхідна реалізація комплексу цілей.

Ціль 1 – Формування оптимального монетарного режиму** 1 ** в Україні, тобто, запровадження оптимальних базових принципів, які задають ефективні правила і орієнтири прийняття монетарних і валютних рішень з врахуванням реальних макроекономічних умов в Україні і з орієнтацією на необхідність переходу економіки до моделі інноваційного зростання.


2 Підтримано0 Поправок