Специфіка діяльності кооперативних банків полягає у наступному:

1) кооперативні банки створюються на засадах кооперації шляхом внесків його засновників та з метою взаємодопомоги своїм членам. Вони є свого роду об'єднаннями фермерів (підприємців) за територіальним чи за галузевим принципом;

2) створення кооперативного банку гарантує рівний та вільний доступ до кредитних ресурсів та інших послуг банку своїм членам;

3) кооперативні банки дають можливість його учасникам сформувати економічно вигідні кредитні ставки і тарифи на послуги, що можуть бути значно нижчими ніж рівень тарифів в інших банках, в результаті чого банківське обслуговування буде значно дешевшими, а кредити набагато доступнішими** ;**

4) створення системи кооперативних банків дозволить зосередити грошові ресурси місцевої громади чи фермерів-пайовиків на фінансування їхніх загальних потреб. Наприклад: кредитування спільних проектів щодо створення підприємств із виробництва та вторинної переробки сільськогосподарської продукції; створення спільних складських приміщень; ремонтне та сервісне обслуговування обладнання і техніки; фінансової підтримки ефективного функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів; фінансування спільних соціальних, інфраструктурних та культурно-побутових проектів; Отже, механізм функціонування кооперативних банків дає змогу ефективніше управляти грошовими коштами та враховувати потреби галузі;

5) система кооперативних банків, є дуже зручним інструментом розвитку бізнесу і хорошим доповненням до діючої банківської системи. Практично всі бізнесмени мають поточні та/чи строкові депозитні рахунки в тому чи іншому банку. Багато хто з них втратив свої кошти у результаті так званого «очищення банківської системи» та ліквідації банків. Діяльність кооперативного банку передбачає участь пайовиків-засновників в управлінні банком, його функціонування підзвітне та прозоре, а це знижує ряд фінансових ризиків. Отже, в умовах високих банківських ризиків та низької довіри до банківської системи, створення кооперативних банків має серйозні перспективи.


0 Підтримано1 Поправок