За цими ставками (за своїм традиційним призначенням у світовій практиці монетарного регулювання) повинні відбуватися невеликі за обсягом операції, які виконуватимуть лише функції визначення коридору процентних ставок та певного штрафу за неефективний банківський менеджмент ліквідності, коли на кінець дня банк має залишок ліквідності (і тоді розміщує кошти на депозит овернайт НБУ), або дефіцит ліквідних коштів (і тоді залучає рефінансування овернайт) для виконання банківських нормативів.

Основні обсяги ліквідності будуть надаватися банкам або мобілізовуватимуться через операції репо, а також інші операції відкритого ринку.


0 Підтримано0 Поправок