Основним джерелом кредитних ресурсів при правильній економічній, монетарній і валютній політиці можуть стати кошти підприємств і населення, які на сьогодні знаходяться поза межами країни і поза банками всередині країни. Це відбувається через низьку довіру до органів влади, до банківської системи та дій НБУ. За офіційними даними НБУ щодо чистої інвестиційної позиції країни та експертними оцінками їх сума складає понад 100 млрд. дол. США, що на порядок більше ніж отриманні Україною від МВФ позики.

Тому основними завданнями повинні стати:

  • повернення довіри населення до органів влади, національної банківської системи з метою залучення коштів на банківські депозити;

  • розвиток фондового ринку як дієвого інституту залучення фінансових ресурсів для розвитку економіки.


0 Підтримано0 Поправок