У Національному банку необхідно розробити (з врахуванням специфіки національного грошового ринку) динамічну модель прогнозування і оптимізації управління ліквідності на основі сучасного математичного моделювання динамічних складних мереж (complex networks modelling), яке використовується багатьма центральними банками світу. Це дозволить у оперативному режимі приймати ефективні рішення щодо проведення операцій на відкритому ринку і забезпечення оптимального рівня ліквідності банківської системи.


0 Підтримано0 Поправок