Законом «Про банки і банківську діяльність» (стаття 76) визначено ряд критеріїв для віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Дані критерії частково мають сумнівний характер і не завжди є свідченням неплатоспроможності, а частково відображають низьку ліквідність банку (що може бути тимчасовою). До таких критеріїв варто віднести:

  • невиконання банком протягом п'яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних;
  • виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного операцій оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов'язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов'язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов'язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та/або юридичними особами;
  • невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення НБУ (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги НБУ щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ протягом визначеного Національним банком України строку.

1 Підтримано0 Поправок