Реформування операційної системи монетарної політики НБУ є необхідним для подолання однієї з г оловних проблем монетарної політики, яка існує сьогодні і полягаєу порушенні Національним банком фундаментальних принципів оптимального управління ліквідності банківської системи. Протягом останніх чотирьох років (як показано у розділі 7) Національний банк діє не як ефективний монетарний регулятор, а як «успішний» конкурент на ринку банківських ресурсів і активний учасник витіснення інших активів, зокрема кредитування з фінансового ринку та створення спіралі профіциту ліквідності, що порушує нормальне функціонування міжбанківських ринків, процентного і кредитного каналів трансмісійного механізму монетарної політики.


0 Підтримано0 Поправок