Для цього необхідним є:

  • з одного боку, «лікування» застарілої структурної хвороби (сировинного характеру економіки і структурних проблем банківської системи) через реалізацію ефективної політики Уряду, зокрема інноваційної, для розвитку здорової економічної основи (кредитоспроможної клієнтської бази) функціонування банківської системи;
  • з іншого боку, реформування неефективної діяльності НБУ у сфері монетарного, валютного і банківського регулювання для забезпечення стабільності національних грошей, стимулювання ефективного і доступного кредитування для сектору реального виробництва, а отже економічного зростання, інноваційного розвитку та індустріалізації 4.0 (рис. 19.1).

0 Підтримано0 Поправок