Мета та функції державних банків

Головна ціль державних банків – бути інструментом прискореного розвитку економіки і реалізації ефективної економічної політики Уряду задля:

  • підтримки довіри до усієї фінансової системи держави через гарантування вкладів населення;

  • стимулювання розвитку технологічного рівня економіки через істотне зменшення вартості фінансових ресурсів для пріоритетних галузей, секторів та кластерів промисловості й АПК та прискорення розвитку інфраструктури;

  • стимулювання експорту товарів із високою доданою вартістю та імпорту технологій (ліцензій);

  • стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу через зменшення вартості кредитних ресурсів, технічну/організаційну допомогу та консультаційну підтримку.

Державні банки мають бути організаторами фінансування пріоритетних національних проектів та програм (наприклад, стимулювання високотехнологічного експорту та експорту товарів з високою доданою вартістю, підвищення енергоефективності промисловості та комунального сектору, реалізації інфраструктурних проектів).


0 Підтримано0 Поправок