Основні функції державних банків та їх виконавці:

  • ощадна (для населення) – покладається на ПАТ «Ощадбанк»;

  • розрахункова та соціальна (для стратегічних підприємств незалежно від форми власності та органів влади і місцевого самоврядування; здійснення соціальних виплат та пенсій) – ПАТ «Ощадбанк»;

  • підтримка експорту та імпорту – ПАТ «Укрексімбанк» (разом із Кредитно-експортним агентством);

  • фінансування економічного розвитку з урахуванням пріоритетних завдань;

  • фінансування малого і середнього бізнесу (ПАТ «Ощадбанк, а також малі, середні та інші банки).

Кредитна політика державних банків є частиною економічної політики України, розробляється МЕРТ, Міністерством фінансів разом із НБУ.

Базовою умовою ефективності роботи державних банків як інструментів економічної політики України має стати недопущення корупції на рівні уряду та у самих державних банках.

Для адекватного виконання описаних завдань необхідне кардинальне підвищення якості корпоративного управління державними банками. В результаті вони мають стати прозорими для громадськості та підзвітними Уряду.

Правління та наглядові ради державних банків мають формуватися через прозорі публічні конкурси на базі жорстких, у тому числі, професійних критеріїв.


0 Підтримано1 Поправок