Разом з діями Уряду щодо реалізації Нового економічного курсу розвиток банківської системи у зазначених напрямках дозволить отримати синергетичні ефекти – потужну вітчизняну банківську систему та високотехнологічну індустріалізовану економіку із розвиненою наукою, освітою, сектором послуг й ефективною агропромисловою галуззю; прискорене економічне зростання та кардинальне підвищення зайнятості населення і добробуту всього суспільства, а отже соціально-політичної стабільності і національної безпеки.


0 Підтримано0 Поправок