1. A.** В якості основних операцій управління ліквідністю банківської системи розвинути використання операцій репо, тендерних процедур та інших операцій НБУ на відкритому ринку**.

Зараз в якості інструмента для абсорбції ліквідності в основному використовуються операції постійного доступу за депозитними сертифікатами овернайт та двотижневі депозитні сертифікати. Високі ставки за ДС, внаслідок ефекту витіснення, зруйнували нормальне функціонування міжбанківського кредитного ринку та привели до його фрагментації і практично повної дисфункції. НБУ став конкурентом міжбанківського ринку і «успішно його подолав», перебравши на себе практично весь обсяг операцій.

Згідно з успішним досвідом багатьох країн базовими активами для операцій репо на відкритому ринку можуть бути як державні облігації, так і короткострокові та середньострокові (від 6 місяців) депозитні сертифікати центрального банку. Застосування цих інструментів та виправлення помилок процентної політики сприятиме розвитку дискреційної політики і оптимізації регулювання ліквідності банківської системи.


1 Підтримано0 Поправок