Друга групаоперації постійного доступу ( Standing Facilities ), які проводяться за ініціативою банків, що задовольняють вимогам участі у цих операціях.

Ці операції за їхнім призначенням повинні мати невеликий обсяг і використовуватись переважно для технічних функцій виконання банками щоденних нормативів , а також для визначення коридору процентних ставок міжбанківського ринку.

До цієї групи належать операції рефінансування овернайт і операції залучення коштів на депозити овернайт.

Для більшої чіткості в комунікаціях з учасниками ринку та зрозумілості і відповідності структури операційної системи НБУ практиці інших країн (зокрема практиці ЄЦБ) для операцій постійного доступу щодо залучення Національним банком коштів на депозити овернайт доцільно використовувати поняття «депозити овернайт» (поняття «депозитні сертифікати» повинно використовуватись, згідно із світовими стандартами, для операцій відкритого ринку, а не для операцій постійного доступу, як передбачено постановами НБУ).


1 Підтримано0 Поправок