| Світовий досвід. В Україні всі банки створені у формі ПАТ (публічних акціонерних товариств), відсутні такі важливі сегменти банківського сектору, як чітко спеціалізовані, кооперативні чи комунальні банки. Проте, у країнах ЄС, наприклад, Німеччині, Австрії, Польщі, Франції та інших, велику роль у розвитку місцевих територій і громад відіграють місцеві банки (кооперативні, комунальні, ощадні, земельні, банки регіонального розвитку і ін.). Так, станом на квітень 2018 року банківська система Німеччини мала таку структуру : універсальні комерційні банки – 264; земельні банки – 8; ощадні каси – 8; кооперативні банки – 915; іпотечні банки – 13; будівельні банки – 20; банки розвитку – 19; іноземні банки – 143.Банківська система Польщі станом січень 2018 р. мала таку структуру: юридичні особи, що здійснюють банківську діяльність – 621, з них: 36 – універсальні банки; 27 – закордонні банківські філії; 558 – кооперативні банки.


0 Підтримано0 Поправок