В.** Оптимізувати інструментальну структуру, процентні ставки та обсяги операцій монетарної політики** для підвищення ефективності управління ліквідністю банківської системи, валютної стабілізації і одночасного поступового розвитку механізмів ринкового курсоутворення.

Для цього слід чітко структурувати операції монетарної політики за якісно різними групами наступним чином.


0 Підтримано0 Поправок