Ціль 5** – Сприяння розвитку цивілізованого конкурентного ринку банківських послуг на базі сучасної ринкової інфраструктури, нових технологій, дотримання антимонопольного законодавства, недопущення рейдерства і корупції з боку НБУ.**

Інструменти і механізми досягнення головної мети реформування монетарної політики і підпорядкованих їй цілей.

На сучасному етапі для формування і оголошення монетарного режиму Національного банку необхідно враховувати природу та особливості інфляційних процесів в Україні, які є проявом інфляції витрат** 2 . Боротьба з таким типом інфляції в умовах економічного падіння або рецесії повинна включати систему заходів, спрямованих проти реальних причин такої інфляції** (детально – у розділі 7).

Такий монетарний режим, необхідний для України сьогодні, і спрямований на зниження інфляції витрат, яка має структурний характер, можна назвати структурним інфляційним таргетуванням.

Він передбачає комплекс структурних, економічних і монетарних заходів у координації з усіма гілками влади, спрямований на досягнення середньострокового цільового значення інфляції – інфляційного таргету – та одночасного забезпечення економічного зростання.

Внаслідок специфічних особливостей інфляції витрат при коректній спрямованості антиінфляційної політики проти її причин у координації з іншими гілками влади, така політика не суперечить цілям економічного зростання (на відміну від боротьби з інфляцією попиту__в класичній ринковій економіці).


3 Підтримано0 Поправок