3.1. Перегляд вимог до мінімального розміру статутного капіталу та порядку проведення докапіталізації банків.

З метою збереження ядра української банківської системи, захисту від штучного усунення з ринку стабільних вітчизняних невеликих банків і запобігання зростанню системних ризиків для банківської системи, економіки України та національної безпеки (через концентрацію і олігополізацію банківського ринку) необхідно внести зміни до частини першої статті 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність", визначивши згідно з Європейськими директивами розмір мінімального капіталу універсального банку на рівні 150 млн. грн. (еквівалент ~ 5 млн. євро) та встановити підвищені вимоги до розміру статутного капіталу тільки спеціалізованих банків, які планують здійснювати іпотечне кредитування, – 500 млн. грн.

Запровадження зазначених заходів, поряд з підтримкою малих та середніх банків, забезпечить здорову конкуренцію на фінансовому ринку, сприятиме зростанню пропозиції фінансових послуг для суб'єктів підприємництва, що стимулюватиме подолання економічної кризи в Україні.


0 Підтримано0 Поправок