Світовий досвід у створенні та функціонуванні кооперативних банків. Батьківщиною кредитної кооперації в Європі є кооперативні банки Німеччини. Основою створення кооперативного кредитного сектора в Німеччині стала ідея «самодопомоги шляхом взаємодопомоги», яка з'явилась більше 125 років тому і ґрунтувалася на принципах самоврядування та солідарної відповідальності.

Сьогодні кооперативні банки пропонують універсальний асортимент фінансових послуг, незважаючи на те, що їхня діяльність концентрується на отриманні безстрокових і ощадних вкладів та на наданні короткострокових позик.

Кооперативні банки займають вагоме місце у банківських системах розвинених країн, насамперед, Західної Європи. Вони відіграли надзвичайно важливу історичну роль у розвитку малих сімейних фермерських господарств, формуванні малого і середнього бізнесу, та й до теперішнього часу в кредитних портфелях європейських кооперативних банків понад 80% становлять кредити фермерам.

Розвиток кооперативних банків Польщі зумовлений тим, що через ці установи держава надає пільгові кредити для сільського господарства, а також через ці установи здійснюються виплати фермерам з фондів Європейського Союзу та національного бюджету.

Пільгові кредити відіграли велику роль у створенні стабільної, добре функціонуючої системи кооперативних банків, які забезпечують фінансовими послугами підприємців у сільській місцевості. Надання пільгових кредитів сільськогосподарським підприємствам було розпочато в Польщі у 1990 р. і набуло значних масштабів, що дало потужний поштовх розвитку фермерству, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та кооперативним банкам.


0 Підтримано0 Поправок