3.4. Необхідно внести корективи до методики визначення банками розміру кредитних ризиків** 5 ** з відповідним послабленням вимог до формування банками резервів за кредитними операціями. Для кредитів під інвестиційні та інноваційні проекти доцільно передбачити преференції у вигляді пом'якшення вимог до застави, перегляду значень імовірності дефолту позичальника тощо.


0 Підтримано0 Поправок