З формули Постанови № 351 випливає, що за високої ймовірності дефолту позичальника (яка регламентується самим НБУ) загальний кредитний ризик банку (сума боргу позичальника перед банком - EAD) трансформується в чистий кредитний ризик (CR), сума якого підлягає резервуванню за рахунок ресурсів банку.

За кредитами під інвестиційні проекти діапазони значень коефіцієнта імовірності дефолту боржника (PD) встановлені Національним банком на невиправдано високому рівні.

Крім того, передбачено групування позичальників за 5-ма класами (Додаток 9 до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями 6 ). Так, Національним банком визначено, що для позичальників під інвестиційні проекти ІІ класу значення ймовірності дефолту становить 0,18-0,32, для ІV (передостаннього) класу – 0,60-0,99, а для V класу – 1.


1 Підтримано0 Поправок