Розробка Стратегії розвитку малих і середніх банків як фінансових драйверів інтенсивного розвитку малого і середнього бізнесу.

Це сприятиме розвитку конкуренції на ринку банківських послуг, що також слугуватиме цілям підвищення якості банківських послуг, зниження ставок за кредитами та пожвавлення кредитування підприємств реального сектору.

В цілому, запропоновані стратегічні і тактичні заходи реформування монетарної політики НБУ сприятимуть зниженню інфляції через канали впливу на фактори і причини інфляції витрат, стабілізації коливань валютного курсу, підвищенню обсягів кредитування реального виробництва та прискоренню економічного зростання.


0 Підтримано0 Поправок