Ціль 4 – Переорієнтація політики НБУ на розбудову і підтримку розвитку банківської системи , як комплексу рівноправних, різних за розмірами, спеціалізацією і бізнес-моделями банків, спрямованого на ефективне виконання своєї основної функції – кредитування реального виробництва і оптимального перерозподілу капіталу в економіці для фінансування інноваційного економічного зростання.

Для цього необхідне, з одного боку, «лікування» застарілої структурної хвороби економіки через реалізацію Нового економічного курсу та інноваційної економічної політики, що створить здорову економічну основу (клієнтську базу) для функціонування банківської системи; з іншого – виправлення помилок монетарного, валютного і банківського регулювання та перехід до нової концепції центрального банкінгу.


0 Підтримано0 Поправок