Ціль 2 – Реформування операційної системи монетарної політики для

  • виправлення руйнівних диспропорцій процентної політики, що призвели до непродуктивних витрат державних грошей, валютної кризи, високої інфляції і гальмування економічного зростання;
  • розвитку її інструментальної структури для реалізації оптимального управління ліквідністю банківської системи;
  • формування чітких і прозорих операційних процедур монетарної політики, спрямованих на розвиток банківської системи і підвищення рівня довіри до Національного банку.

2 Підтримано0 Поправок