5. Розвиток фондового ринку та небанківських фінансових інститутів