Перші дві базові функції (фіскальна та регулююча) повинні забезпечувати ефективність системи оподаткування, а третя (соціальна) – її соціальну справедливість. Таким чином вибудовується досягнення оптимуму між ефективність і справедливістю.


1 Підтримано0 Поправок