Основним документом, що регулює сферу ПДВ у країнах Європейського Союзу, є Директива 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року «Про спільну систему податку на додану вартість» з подальшими змінами та доповненнями. Проте в ЄС накопичені суттєві проблеми у сфері застосування ПДВ, що загострилися внаслідок глобальної фінансової кризи, і багато з яких не подолано і сьогодні. До найгостріших проблем ПДВ у країнах Євросоюзу автори Paul P. Maeser and Volker __Halschу доповіді 2017 року « Reform the VAT system in European Union» відносять:

  • величезний розривміж обсягами податкових платежів, які повинні бути сплачені за ПДВ та тими, які у дійсності сплачуються внаслідок масового використання схем мінімізації податкових платежів ("VAT **gap");
  • надмірно диспропорційний адміністративний тиск** на компанії у зв'язку із поточною практикою застосування ПДВ у країнах ЄС;
  • викривлення ринкових механізмів на єдиному Європейському ринку внаслідок застосування ПДВ ( distortions in the European single market__). Таким чином, на рівні Європейської Комісії відбуваються гострі і серйозні дискусії щодо шляхів реформування поточної практики використання ПДВ у країнах ЄС**

1 Підтримано0 Поправок