15.5.3. Податок з обігу ** (Turnover Tax, далі - ТТ)**оподатковує будь-яку операцію, яка передбачає передання прав власності або прав на користування товарами (послугами) однією особою на користь іншої особи. Також податкове зобов'язання з ТТ виникає при наданні авансу продавцю чи при бартері (у цьому випадку податок стягується з обох сторін товарообмінного договору) незалежно від факту передання прав власності на такі товари (послуги). Для ТТ застосовується касовий метод. Отже ТТ є багатоступеневим каскадним непрямим податком, який застосовується при кожному продажу (перепродажу) товару (послуги) від початку виробничого циклу (імпорту) до кінцевого споживача. Платником ТТ є продавець товару (послуги), а не покупець.

ТТ має довгу історію з часів Римській імперії та згадується у Старому Заповіті (зокрема у книгах Буття та Левіт). У залежності від об'єктів та правил справляння цей податок історично називали митом, акцизом чи податком на багатство. Після ІІ Світової війни та збільшення частки товарів «третього технологічного переділу», отже виникнення негативного ефекту податкової кумулятивності, ТТ спочатку був заміненим на податок з прибутків корпорацій (ППК). Однак, після створення СОТ та різкої глобалізації торгівлі, виникло масове ухилення від ППК з використанням принад низькоподаткових юрисдикцій. Для боротьби з цим явищем розвинені країни, з одного боку, створили ОЕСР (OECD), а після підписання Римського договору – замість ТТ було запроваджено некумулятивний ПДВ, як додатковий до податку на прибуток (дохід) компаній та фізичних осіб (СІТ та РІТ).


0 Підтримано0 Поправок