Для розуміння внутрішньої логіки оптимальної системи оподаткування необхідно мати системне бачення нелінійних зворотних зв'язків між фіскальною і регулюючою функціями:

  1. якщо допустити надмірний податковий тиск на бізнес (тобто неефективність виконання регулюючої функції) з метою виконання фіскальної функції і збільшення доходів бюджету, це може призвести до протилежного результату, тобто звуження податкових надходжень, внаслідок дії двох механізмів: погіршення фінансових результатів суб'єктів економіки, а отже зниження бази оподаткування, та перехід бізнесу «в тінь» і в схеми мінімізації податкового навантаження (відома крива Лаффера). Для ефективного виконання регулюючої функції необхідно глибоко розуміти природу витрат бізнесу, пов'язаних із процесом оподаткування. До таких витрат належать не тільки фінансові потоки, які безпосередньо є сплатою податків, а й податкові трансакційні витрати бізнесу, що мають інституційну природу. В цілому, трансакційні витрати – це витрати суб'єктів економіки на захист своїх прав власності, забезпечення безпеки бізнесу, отримання доступу до ринків, необхідних дозволів, ліцензій, інформації, укладення контрактів і запобігання їх невиконанню контрагентами. Тобто, це витрати, які учасники економіки несуть додатково до трансформаційних витрат (витрат безпосередньої реалізації виробництва або іншої діяльності). Податкові трансакційні витрати – це витрати, які несе бізнес у зв'язку із процедурами сплати податків і взаємодією із податковими органами. Тому одним з критеріїв оптимальності системи оподаткування повинна бути мінімізація податкових трансакційних витрат (її забезпечення лежить, зокрема, у площині запровадження цифрового урядування і зменшення до нуля контактів бізнесу і чиновників податкової служби);

4 Підтримано0 Поправок