Зрозуміло, що неможливо просто запозичити податкову систему іноземної країни, не враховуючи безліч економічних, географічних, демографічних та навіть гуманітарних та релігійних відмінностей. Наприклад, Україні додатково потрібні місцеві податки, ресурсні платежі та податки з міжнародної торгівлі. Однак, загальні підходи Сінгапуру до визначення баз податків та чіткості їх адміністрування є зразком для наслідування. Крім того, при розробці оптимальної податкової системи ми врахували кращі практики податкового права США та окремих країн Євросоюзу.

15.2. Нова філософія оподаткування

Для України необхідною є якісно нова податкова система, яка виходить з принципів добровільності сплати податків, їх справедливого розподілу між громадами та з соціальної солідарності поколінь. На відміну від останніх податкових новел влади, вона повинна спиратись на чіткі демографічні та економетричні розрахунки. Проте, як доведено у розділі 10, будь яка податкова реформа може повноцінно спрацювати тільки в умовах суттєвого зниження корупції.


2 Підтримано0 Поправок