Інститут оподаткування має три виміри , які необхідно враховувати для побудови такої податкової системи.

Перший вимір

Першим виміром є співвідношення формальних правил(офіційного законодавчо-нормативного поля)і неформальних процедур та поведінкових моделей бізнесу, державних чиновників та населення. Тому необхідно глибоко розуміти не тільки формальну сторону розрахунків і законодавчих актів, а й цілий пласт наслідків у формуванні мотивації і поведінкових моделей бізнесу, населення та державних чиновників. Одним із прикладів інструменту оподаткування, при застосуванні якого країнам важко запобігти розриву між формальними правилами та неформальними поведінковими моделями є податок на додану вартість (ПДВ)**. Навіть у країнах ЄС питання реформування ПДВ стоїть дуже гостро


1 Підтримано0 Поправок