15.6.4. Наслідки запровадження ПРП

Наслідками запровадження ПРП є:

(а) збільшення мотивацій для залучення зовнішнього капіталу та реінвестицій (рекапіталізації) власних прибутків;

(б) уніфікація правил оподаткування юридичних та фізичних осіб, при наданні соціальних пільг останнім;

(в) скасування можливих уникнень від оподаткування шляхом трансфертного ціноутворення, тонкої капіталізації чи використання офшорних зон;

(г) скасування можливих уникнень від оподаткування шляхом включення персональних витрат фізичної особи до складу бізнесових витрат юридичної особи;

(ґ) зарахування надходжень від ЄПП до складу місцевих бюджетів визначеного рівня за місцем фактичного розташування бізнесу, а не за юридичною адресою головної контори, а для фізичної особи – за місцем її постійного проживання (податковою адресою), а не за місцем фактичного отримання доходу.


0 Підтримано1 Поправок