Головною вадою ТТ є наявність податкового каскадного ефекту** (отже зростання ефективної ставки за кожним переділом). Це

(а) мотивує виробників товарів (послуг) створювати вертикально інтегровані компанії, що призводить до проблем зі сплатою ППП, отже ефективною фіскальною децентралізацією;

(б) надає податкову перевагу виробникам товарів (послуг) з низькою доданою вартістю (наприклад, вугілля, руди чи зернових культур), але при цьому податково дискримінує виробників продукції вищих переділів;

(в) теоретично знижує конкурентоспроможність експорту, оскільки ПО, сплачені у витратах, не відшкодовуються.

Однак, виходячи зі структури національного доходу України, податкова нейтральність ТТ по суті дорівнює податковій нейтральності ПДВ за умови, якщо:

(1) номінальна ставка ПО є єдиною,

(2) оподатковуються такі ж самі товари (послуги), постачання яких наразі оподатковується ПДВ (податок на фінансові активи Тобіна не застосовується),

(3) загальний обсяг товарообігу (реалізації оподатковуваних товарів і послуг) врахований у прогнозах доходів від ПДВ, залишається незмінним для ТТ,

(4) рівень бюджетної ефективності залишається незмінним,

(5) показник М (тобто рівень тіньової економіки) з формули Харбергера залишається незмінним у першому бюджетному році, але у подальших роках починає скорочуватись.

Для визначення номінальної ставки ТТ для України береться до уваги «каскадний» ефект з урахуванням середньозважених значень доданої вартості на кожному з «переділів» (циклів технологічних процесів) у структурі загального оподатковуваного обороту товарів та послуг. За макроекономічним консенсусом кількість таких переділів наразі становить 6.


1 Підтримано0 Поправок