15.6.2. Інкорпорація прибуткових податків

Головними ідеями ПРП є:

(1) оподатковувати доходи (прибутки) фізичних та юридичних осіб за однаковими принципами та за однаковою мінімальною ставкою, оскільки різниця між способом одержання доходу (прибутку) фізичними та юридичними особами є несуттєвою з економічної точки зору, однак має соціальні та бізнесові відмінності у витрачанні зароблених доходів;

(2) звільнити від оподаткування нерозподілені доходи (прибутки) фізичних та юридичних осіб, які спрямовуються для реінвестицій фізичних осіб в їхній «життєвий капітал», а для юридичних осіб – в їх акціонерний або складений капітал), за умов різкого збільшення вимог для запобігання трансфертному ціноутворенню та «тонкій капіталізації», які наразі використовуються для прихованого розподілу неоподатковуваного доходу (прибутку);

(3) для фізичних осіб, що не є підприємцями, застосувати прогресивну ставку оподаткування доходів з метою зниження Індексу Джині (GINI Index), який відображає рівень соціального розшарування громадян, з одночасним збільшенням податкової знижки (у розрахунку на членів сім'ї, включаючи непрацездатних дітей), виходячи з поточної вартості споживчого кошику та податкових знижок з витрат на освіту (які не покриваються коштами шкільного ваучера чи роботодавцем), медичне страхування, поповнення пенсійного депозиту (персонального пенсійного рахунку), придбання першого житла (у тому числі в іпотеку), благодійної діяльності тощо;

(4) зупинити практику оподаткування пасивних доходів за ставками, меншими ніж при оподаткуванні активних доходів, як елемент діючої хибної концепції пріоритету ринку фінансових товарів (послуг) над ринком матеріальних товарів (послуг), та оподатковувати пасивні доходи фізичних осіб за найвищою ставкою (крім нарахованих на пенсійні збереження).

Концепція ПРП діє лише за умови впровадження жорсткого анти-офшорного законодавства на базі концепції проекту «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», що була підтверджена висновками Заключної Доповіді Спеціального слідчого комітету Європарламенту з питань «Панамських паперів» (PANA) від 18 жовтня 2017 року. Нажаль, всупереч Регламенту ВРУ, цей проект з 2016 року жодного раз не було розглянуто на сесійних засіданнях.


2 Підтримано0 Поправок