Нажаль, при збереженні темпів боротьби з корупцією, що демонструє цей уряд, очікуваний ефект від скорочення М необхідно чекати мінімум 58 місяців (4,8 бюджетних роки) для відтворення розміру податкових доходів (ТR), який існував до зменшення розміру податкового тягаря. Лише згодом вони почнуть зростати за логарифмічно висхідним трендом (у реальному вимірі та співставних показниках).

Однак, за соціальними та оборонними мотивами Україна не може собі дозволити одночасне скорочення розміру загальних урядових фінансів (GGFR) на 13,4% та очікувати економічний ефект протягом майже 5 років. Саме тому, зміни до податкового права мають запроваджуватись разом зі змінами до законодавства, яке упереджує підстави для виникнення корупції, про які зазначено нижче.

15.4. Оптимальний набір податків

Незважаючи на те, що Україна має стандартний для континентальних країн Європи набір податків (розділ 10), податкова система України досі залишається економічно та соціально несправедливою внаслідок спотворення податкових баз, корупційності норм адміністрування та існування безлічі квазі-податкових платежів.


0 Підтримано0 Поправок