Оптимальна податкова система має відповідати 10-м головним завданням :

1. Змінити саму філософію оподаткування: з примусового вилучення частини доходу людини або компанії, на компенсаційну плату за суспільні послуги , фактично отримані платником податків.

2. Змінити соціальну суть податків: від тих, що ведуть до подальшого загострення нерівності у розподілі доходів, зростання безробіття та скорочення якості життя громадян, а отже до можливих суспільних збурень, на ті, що призводять до згладження гострої нерівності (тобто до поліпшення відомого Індексу Джині (GINI)), а отже до більшої соціальної і фінансової стабільності.

3. Ліквідувати потенційно корупціогенні податки,** розмір яких залежить від рішень чиновників**(зокрема податки, формула сплати яких передбачає надання бюджетних відшкодувань чи бюджетних заліків).

4. Ліквідувати незначні податки** та квазі - податкові платежі,** зокрема державне мито та судовий збір (доступ громадян до правосуддя та до права власності не повинен мати майнового цензу).

5. Скасувати дублюючі податки та квазі – податкові платежі, які мають подібні бази (об'єкти) оподаткування.

6. Підвищити оподаткування тих, хто забруднюють природне середовище, або тих, що експлуатують природні ресурси України.

7. Звільнити від оподаткування доходи громадян України, які відкладаються ними на майбутнє для покриття ризику можливої втрати доходів у зв'язку із втратою працездатності за будь-якими причинами, у тому числі при виході на пенсію за віком.


2 Підтримано1 Поправок