Базові принципи

Для того, щоб запровадити оптимальну систему оподаткування необхідно мати чітке глибоке розуміння цієї концепції, критеріїв оптимальності запроваджуваної системи та їх зв'язку із головними цілями Нового економічного курсу – прискореного економічного зростання, структурної перебудови економіки та переходу від сировинної моделі до високотехнологічного інноваційного розвитку, кардинального підвищення добробуту суспільства і якості життя населення.


5 Підтримано1 Поправок