Кожен з таких податків має свої переваги та вади з точки зору нейтральності при прийнятті економічних (у тому числі інвестиційних) рішень платниками, ефективності податкового адміністрування, включаючи витрати платників на подання податкової звітності та на утримання податкових органів як сервісної служби. Отже, перед прийняттям відповідних рішень необхідно оцінити:

(1) соціальну сутність кожного податку,

(2) історію застосування,

(3) економічні переваги та вади,

(4) фінансовий суспільний результат внаслідок запровадження податку, альтернативного ПДВ.

Також, при заміні ПДВ на інший податок для розрахунку сталості бюджетних доходів необхідно оцінити «бюджетну вартість» перехідного періоду (наприклад, як врахування бюджетних відшкодувань з ПДВ у зменшенні податкових зобов'язань за новим податком, а у разі зміни бази оподаткування, то правила адаптації старих податкових зобов'язань до нових, гармонізацію податкових періодів у разі їх відмінності тощо).


0 Підтримано0 Поправок