Теорія ПДВ є суто математичною, отже не передбачає наявності жодної податкової корупції, пов'язаної з відшкодуванням надміру сплачених податків. Однак, в Україні ПДВ де-факто став найбільш корупційним податком , а Україна за наслідками 2017 року стала найбільш корупційною державою серед 44 за показником ВВП на душу населення (розділ 10).

За міжнародним економічним консенсусом різноманітні ухилення та шахрайства з ПДВ (не тільки в Україні) призводять до викривлення статистичних даних, спотворення значень ВВП, експорту та торгового балансу. Це у свою чергу впливає на розрахунок бюджетних доходів та витрат, валютну й інфляційну політики країн. (Цитата Ernst & Young щодо прогнозів експорту Великобританії до BREXIT: «Soaring VAT fraud is significantly inflating the UK's export growth figures… Our forecast predicts that export growth will be more than 15 per cent. However, once you allow for Missing Trader VAT fraud (MTIC) the headline figures look much more modest and stand closer to 9 per cent… It appears that the recent revival in UK exports largely reflects the activities of fraudsters rather than genuine business…»).

Отже, ПДВ наразі є неприйнятним для України не тільки внаслідок того, що цей податок став головним джерелом податкової корупції, але й завдяки своїм непереборним негативним інституційним вадам.


0 Підтримано0 Поправок