Без урахування ефекту «корупційного податку» податкові надходження, включаючи ЄСВ, (tax revenues (TR)) в структурі доходів загальних урядових фінансів (General Government Finances Revenues (GGFR)) наразі складають близько 39,36% від ВВП. Як було зазначено у Розділі 11, такий неймовірно високий для України рівень примусового перерозподілу призводить до досягнення значення М (показника тіньової економіки у трикутнику Харбергера) 0,5. Отже, використовуючи сьогоднішній рівень перерозподілу як константу (навіть без корегування на прогнозний дефіцит публічних фінансів) та враховуючи сьогоднішній рівень корупції за ICRG, раціональний рівень податкового навантаження (RTW) для України має складати не більше 29% до номінального ВВП, отже повинен бути зниженим мінімум на 6,8 процентних пункти.

ДЛЯ 2018 РОКУ ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СУКУПНОГО ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ (RTW) МАВ БИ СКЛАДАТИ НЕ БІЛЬШЕ 29% ДО НОМІНАЛЬНОГО ВВП

Збільшення податкового навантаження понад його оптимальний рівень завжди призводить до скорочення податкових надходжень, падіння Індексу якості життя (LQI) та зростання Індексу Корупції (CPI).

Не перевищення такого раціонального рівня оподаткування є ключовою передумовою для економічної мотивації легалізувати бізнес та тіньові доходи : тоді показник М почне падати, площа трикутника Харбергера скорочуватись, а сума GGFR – зростати.

Однак, просте зниження ставок податків, навіть при максимально можливому розширенні стандартних податкових баз, але без одночасного проведення антикорупційних заходів, які враховуються в Індексі ICRG, призведе лише до скорочення бюджетних доходів.


2 Підтримано0 Поправок