15.7. Екологічні податки та ренти

(Eco-taxes, royalties & rents)

Еко-податки можуть включати: (1) податок за забруднення навколишнього природного середовища, (2) ресурсну ренту, (3) земельну ренту.

Головна ідея Еко-податків: уніфікувати підходи до оподаткування діяльності, яка завдає шкоду навколишньому природному середовищу та/або штучно змінює усталені екосистеми України, зокрема у зв'язку з:

(а) забрудненням природного навколишнього середовища, у тому числі транспортними засобами (з урахуванням положень Паризької угоди з питань клімату (L'accord de Paris) від 12.12.2015 р. та Директиви ЄС (№ 2007/46/EC від 5 вересня 2007 р.);

(б) експлуатацією (користуванням) надрами, атмосферним повітрям, водними та іншими природними ресурсами України (ресурсна рента). Додатковим завданням ресурсної ренти на ринку електричної та теплової енергії є запобігання викривленню конкуренції у зв'язку з суттєвими відмінностями структур їхньої виробничої собівартості (наприклад, ТЕЦ vs гідро/атомних станцій);

(в) користуванням землями сільськогосподарського призначення, яке призводить до зміни екосистем або до погіршання родючості ґрунтів (земельна рента). Додатковим завданням земельної ренти є надання мотивацій для дотримання законодавчих правил сівозмін. Земельна рента доповнить або замінить діючий нині принцип оподаткування земельної площі, на оподаткування вартості нормативного врожаю окремої культури (у залежності від кліматичних поясів), тим самим стане стимулюючим податком: чим більше врожай на одиницю посівної площі, тим менша частка земельної ренти в собівартості одиниці продукції.

Еко-податки мають стати фінансовим джерелом для розбудови України як європейського центру екологічного благополуччя.


0 Підтримано0 Поправок