15.8. Тимчасовий податок на оборону

(Defense Tax)

Філософія нині діючого військового податку буде змінена – тимчасовий податок для оборони (ТПО) буде справлятися не з тих, хто більше працює, а з тих, хто більше споживає. Головна ідея ТПО полягає в мобілізації додаткових коштів юридичних та фізичних осіб для фінансування державних програм із створення якісної армії для оборони України, а також для виплати премій прокурорам, які викрили військову корупцію.

(1). ТПО є тимчасовим податком, який запроваджується на строк до набрання чинності законами України, які скасовують дію законів про тимчасову окупацію території АРК Крим та окремих територій Донецької та Луганської областей у зв'язку із завершенням факту такої тимчасової окупації.

(2). Після скасування дії зазначених законів, ТПО може бути перетвореним на Податок для реінтеграції (з урахуванням досвіду ФРН щодо реінтеграції територій колишньої НДР).

(3). ТПО замінює діючий «військовий збір», однак замість ПДФО оподатковує споживання, а не зарплати. Отже, платниками ТПС стають особи, які більше споживають, а не ті, які краще працюють.

(4). Додатково, рекомендується стягувати ТПО у спосіб, який фіскально дискримінує бізнесові стосунки з особами, розташованими на тимчасово-окупованих територіях або з резидентами країни-окупанта.

(5). Кошти, отримані від ТПО, не можуть використовуватися для виплати заробітних плат, будь-яких надбавок та інших подібних відшкодувань на користь фізичних осіб, які підпадають під дію антикорупційного законодавства, крім осіб, які викрили корупцію та добилися відповідного кінцевого судового рішення.

(6) Ставка ТПО встановлюється як тимчасова надбавка до стандартної ставки податку на споживання.


1 Підтримано0 Поправок