15.6.5. Ставки

(а) За концепцією оподаткування «розподіленого доходу», ПРП складає 0% від прибутку юридичної особи до моменту його виведення з бізнесу шляхом виплати дивідендів чи використання прибутку на потреби, не пов'язані з бізнесом.

Цей податковий підхід створює економічні мотивації для реінвестицій. Водночас він призводить до збільшення ризику ухилень від оподаткування через «тонку капіталізацію», якщо контрагентом платника є нерезидент (іноземна компанія).

Також він сприяє створенню горизонтально інтегрованих компаній. Артикульованим для України прикладом є Маріупольський металургійний завод «Ілліча», який свого часу покривав доходи від поставки металургійної продукції збитками, які списувались на радгоспи та колгоспи, придбаних лише з метою так званого «податкового планування». Крім того, рішення про розподіл доходу (виплату дивідендів) знаходиться у сфері не податкового, а цивільного права.

Отже, порівнюючи ПРП з податком на прибуток підприємств (за порівняльними базами), наразі ефективна ставка податку з розподіленого доходу може складати до 16,3%. Однак, для уніфікації ППП та ПДФО пропонується встановити стандартну ставку в розмірі 15%, уніфіковану зі ставкою ПКС.

(б) судячи із структури отриманих доходів фізичними особами (з апроксимацією на партнерства фізичних осіб та самозайнятих осіб), ставки ПРП мають становити:

5% від суми розподіленого прибутку, але не вище значення 24 МЗП (мінімальних заробітних плат) на податковий рік, встановлений станом на 1 січня такого податкового року;

15% з сум перевищення.

У випадку оподаткування фізичних осіб (партнерств фізичних осіб, самозайнятих фізичних осіб), база оподаткування зменшується на суму неоподатковуваного мінімуму, який дорівнює офіційному розміру МЗП для кожного дорослого члена сім'ї, а для кожної дитини - 0,8 розміру МЗП.

Від'ємне значення податкового зобов'язання за ПРП може бути перенесеним для зменшення майбутніх податкових зобов'язань платника та не підлягає бюджетному відшкодуванню. (Стандартні правила «tax return» тимчасово не застосовуються__у зв'язку з високим рівнем податкової корупції в Україні).

Отже, в гармонії з податком на кінцеве споживання (ТТ або ПКС), ці два податки сукупно можуть скласти стабільну податкову базу для фінансування потреб державного бюджету України.

Вочевидь для знаходження належного місця України в системі МРП стандартна ставка ПРП для України не може перебільшувати 15%, а для фізичних осіб має перебувати в діапазоні від 5% до 15% (та 30% для оподаткування виграшів в азартні ігри для зменшення ступеню корупції, отже перемінної М з формули Харбергера).


1 Підтримано0 Поправок