Наразі загальне (агреговане) податкове навантаження в Україні значно перевищує значення податкового клину Лафера, скоригованого на коефіцієнт податкової еластичності (ɛTR) з урахуванням коефіцієнту регресії (CR). Для розрахунку максимально допустимого значення податкових вилучень треба враховувати:

(1) коефіцієнт податкової еластичності (ɛTR), який в 2017 році склав для України 0,73 згідно з макроекономічним консенсусом ТІ та Світового Банку (за умови незмінності значення М, отже, фактичного розміру тіньової економіки в діапазоні від 0,48 до 0,56 (при допустимому середньоарифметичному усередненні));

(2) коефіцієнт регресії (CR) (регресії зростання реального ВВП на душу населення від середнього показника корупції (ICRG)), який в 2018 році (оптимістичний сценарій)) складе 0,87.

Коефіцієнт податкової еластичності ɛTR за формулою Харбергера розраховується так: ɛTR = 1 + {ɛW(1/( 1- M)) - ɛE(M/(1-M))}, де R – реальний оподатковуваний дохід, Т – середньозважена ставка податкових вилучень (включаючи ЄСВ у випадку України), W – сукупний дійсно зароблений дохід, М - частка прихованого доходу в сукупному дійсно заробленому доході. Еластичність реального доходу після зміни податкової ставки розраховується за формулою ɛW=(dW/dt)*(t/W), а еластичність прихованого доходу за формулою ɛE=(dE/dt)*(t/E).


1 Підтримано0 Поправок