Натомість, оптимальна податкова система України має передбачати:

(1) скасування податків, бюджетні доходи від яких є співставними з витратами на їхнє адміністрування (nuisance taxes) або які мають антисоціальний характер (податок на солідарні пенсії, судовий збір, державне мито тощо) чи є явно корупціогенними (ПДВ);

(2) інкорпорацію деяких податків в один податок (податок на прибуток підприємств (СІТ) з податком на доходи фізичних осіб (РІТ); податок на доходи фізичних осіб (РІТ) за податком на житлове майно (РТ)). Така податкова інкорпорація запобігає можливим податковим ухиленням шляхом зміни юридичного статусу платника та скорочує час та витрати на сплату та адміністрування податків;


1 Підтримано1 Поправок